Zasady i słowniczek (strona w przygotowaniu)

Międzynarodowa Federacja Łyżwiarska (ISU) ustala zasady punktacji i poziomy trudności dla poszczególnych elementów, które drużyna musi wykonać podczas swoich występów. Poniżej zamieszczamy wykaz elementów w łyżwiarstwie synchronicznym wraz z krótkim opisem(opisy w przygotowaniu).

ELEMENTY PODSTAWOWE
Artistic Elements – Elementy artystyczne (AB, AC, AL, AW)

Creative Element Cr
Group Lift Element GL
Intersection I
Collapsing Intersection
Linear and Rotating Elements:
– Linear Block B
– Linear Line L
– Circle C
– Wheel W
Mixed Element Mi
Move Element ME
No Hold Element NHE
Pair Element Pa
Pivoting Elements:
Pivoting Block PB
Pivoting Line PL
Synchronized Spin Element SySp
Travelling Elements:
– Travelling Circle TC
Travelling Wheel TW
Twizzle Element TE

ELEMENTY DODATKOWE
Free Skating Move fm
Point Of Intersection pi
Step Sequence s