Chodź na łyżwy!

Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki stworzył program promujący łyżwiarstwo jako jako sport, który może uprawiać każdy, niezależnie od wieku, w szczególności dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Można skorzystać z bezpłatnych zajęć prowadzonych pod fachowym okiem trenerów pracujących w klubach będących członkami PZŁF. Szczegóły na stronie http://www.chodznalyzwy.pl/ .

Polska Łyżwa